Başvuru Formu

ACİL TIP YETERLİK SINAVI
1. AŞAMA – BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVI (YAZILI SINAV AŞAMASI)
BAŞVURU FORMU

Lütfen aşağıdaki başvuru formundaki bilgileri eksiksiz doldurunuz.

Tıpta uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitiminin tahmini bitiş tarihini yazabilirler.