ACİL TIP YETERLİK KURULU TARİHÇE

ACİL TIP YETERLİK KURULU

Tarihçe

Acil Tıp Uzmanlığı, 30 Nisan 1993 tarih ve 21567 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yeni bir uzmanlık anadalı olarak kabul edildi. İlk asistanlık eğitimi Nisan 1994’teki Tıpta Uzmanlık Sınavında ilan edilen kadrolara başlayan asistanlar ile İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Elâzığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladı.

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD), 25 Mayıs 1995 tarihinde İzmir’de kuruldu ve kurulduğu günden itibaren “Acil Tıp Uzmanlığı Komisyonu” altında acil tıp uzmanlık eğitiminin standartlarının belirlenmesi için çalışmalara başladı. TATD, 1997 yılından itibaren acil tıp uzmanlığını Türk Tabipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDKK) (eski adı TTB-Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu) içinde temsil etti ve üyeleri TTB-UDEK başkanlığında aktif görevler aldı.

İlki Şubat 1996’da olmak üzere 22 Mayıs 2002 tarihine kadar çeşitli illerde toplam beş kez Acil Tıp Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantıları (ATABİD) düzenlendi ve o tarihlerde uzmanlık eğitimi veren tüm anabilim dalları davet edilerek, acil tıp uzmanlık eğitiminin standardizasyonu için önemli adımlar atıldı.

TATD olarak yapılan çalışma ve toplantılar ışığında, “Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi ve Acil Servislerin Standardizasyonu” kılavuzunun basımı Aralık 2000’de yapıldı. Bu basım, Türkiye’de şimdiye kadar hazırlanan ve TTB-UDEK’e gönderilen ilk kılavuz olarak 30 Kasım 2001 tarihinde İstanbul’da yapılan TTB-UDEK toplantısında tüm uzmanlık dernekleri temsilcilerine sunuldu. Bu süreçte TATD Acil Tıp Uzmanlığı komisyonu üyeleri, Enfeksiyon Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları gibi diğer branşların müfredat oluşturma çalışmalarına konuşmacı ve yardımcı olarak davet edildiler.

TTB-UDEK tarafından yürütülen yeterlik çalışmaları ve hazırlanan yeterlik yönerge taslağı ışığında TATD 2002 yılında Acil Tıp Uzmanlığı Yeterlik Kurulu çalışmaları başladı.

TATD 6. Dönem Yönetim Kurulu’nun ve 03 Mayıs 2004 tarihindeki toplantısında Dr. Cem OKTAY (Başkan), Dr. Rıdvan ATİLLA, Dr. Yıldıray ÇETE, Dr. Oktay ERAY, Dr. İbrahim TÜRKÇÜER, Dr. Murat ERSEL, Gülten SUCU tarafından “Acil Tıp Yeterlik Kurulu (ATYK) Yönergesi” kabul edildi.

ATYK Geçici Yürütme kurulu üyeleri olarak da Dr. Yıldıray ÇETE, Dr. Oktay ERAY, Dr. Arzu DENİZBAŞI, Dr. Rıdvan ATİLLA, Dr. Murat PEKDEMİR, Dr. İbrahim İKİZCELİ, Dr. Cuma YILDIRIM belirlendi.

ATYK 1. Genel Kurulu

ATYK 1. Genel Kurulu 27 Kasım 2004 tarihinde Gaziantep’de yapıldı. Bu genel kurulda ATYK 1. Dönem Yürütme kurulu ve komisyon üyeleri seçildi.

TATD Acil Tıp Uzmanlığı Komisyonunun yürüttüğü görevler bu tarihten itibaren “Acil Tıp Yeterlik Kurulu” olarak devam etti. Kurum ziyaretleri ve akreditasyon çalışmalarına 2005 yılında başlanmış, 2006 yılında nihai halini almış ve kurum ziyaretlerinin başlatılması aşamasına gelindi. Yeterlik sınavı için sınavların içeriği ve soruların hazırlanmasına başlanmış ve önemli yollar kat edildi. “Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi Kılavuzu” 29.01.2007 tarihinde yayınlandı.

ATYK 2. Genel Kurulu

ATYK 2. Genel Kurulu 21 Nisan 2007 tarihinde İzmir’de yapıldı. Bu genel kurulda ATYK 2. Dönem Yürütme kurulu ve komisyon üyeleri seçildi.

Ancak tüm bu çalışmalar devam ederken, Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) 2007 yılının sonlarında ikinci bir Acil Tıp Yeterlik Kurulu kurduğunu ilan etti ve Genel Kurul yapmaksızın Acil Tıp Yeterlik Kurul ve Komisyonlarını belirleyerek TTB-UDEK’e bildirdi. Bir anadalda TEK VE ÖZERK bir Yeterlik Kurulu olması gerektiği düşüncesi ile TTB-UDEK, başkanlarının hakemliğinde, her iki dernek Yönetim Kurulu temsilcileri, 19.04.2008 tarihinde bir araya geldi ve bir protokol imzalandı. 15.02.2014, 13.10.2014 ve 17.10.2015 tarihlerinde bir araya gelinse de yeterlik kurulu çalışmaları birleştirilemedi.

2007 yılından 2018 yılına gelinceye kadar yaklaşık bu 10 yıllık sonuçsuz süreç, Acil Tıp Yeterlik çalışmalarında duraklamaya ve o güne kadar ülke çapında gelinen seviyede gerilemeye yol açtı.

2018 yılında, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) tarafından tanınan TTB-UDEK, 02.03.2018 tarih ve UDEK/B.10 sayılı yazısı ile “Acil Tıp Uzmanlık Alanı” nı temsil eden tek Uzmanlık Derneği’nin “TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ” olduğu kararını bildirdi ve TATD’den “Acil Tıp Uzmanlık Alanı Yeterlik Kurulu” çalışmalarına başlamasını ve süreç hakkında kendilerine bilgi verilmesini istedi.

ATYK 3. Genel Kurulu

ATYK 3. Genel Kurulu 08 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da Ulusal Yeterlik Kurulu’ndan alınan yetkisi ile yapıldı ve ATYK 3. Dönem Yürütme kurulu ve komisyon üyeleri seçildi.

Akreditasyon Komisyonu, akreditasyon (kurum ziyareti) başvurularını yapan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nı 23.10.2018 tarihinde ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nı 01.11.2018 tarihinde ziyaret ederek akredite ettiler; bu kurumlar Türkiye’de ilk akredite olan acil tıp anabilim dalları oldular.

Eğitim Programını Geliştirme Komisyonu, geçen üç yıllık dönemde eğitim programları müfredat kılavuzunun güncellenmesini tamamladı.

Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından Acil Tıp Yeterlik Sınavı 1. Aşama – Yazılı Bilgi Değerlendirme Sınavı 09.11.2018’de Antalya Regnum Karya Kongre Merkezi’nde yapıldı. Acil Tıp Yeterlik Sınavı 2. Aşama – Beceri Değerlendirme Sınavı 14.06.2019 tarihinde Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Eğitimi Simülasyon ve Eğitim Becerileri Laboratuvarları’nda yapıldı. 2020 yılında pandemi kısıtlamaları nedeniyle sınav takvimi ertelendi. 2021 yılında kısıtlamaların devam etmesi nedeniyle bir ilke imza atılarak Acil Tıp Yeterlik Sınavı 1. Aşama – Yazılı Bilgi Değerlendirme Sınavı 03.06.2021’de İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da uzaktan çevrim içi sınav yöntemi ile elektronik ortamda yapıldı.

ATYK 4. Genel Kurulu

ATYK 4. Olağan Genel Kurulu 03 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da yapıldı ve ATYK 4. Dönem Yürütme kurulu ve komisyon üyeleri seçildi.

Acil Tıp Yeterlik Kurulu çalışmaları Kurul ve Komisyon üyelerinin özverili çalışmaları ve tüm acil tıp hekimlerinin destekleri ile sürmektedir.

Saygılarımızla,

Dr. Rıdvan ATİLLA 

ATYK 4. Dönem Yürütme Kurulu Başkanı

05.07.2021

Acil Tıp Uzmanlık Eğitim Kılavuzu (2. Baskı, 2021)

Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi (Kabul Tarihi: 03.05.2004, S.D: 03.07.2021)