Ana Sayfa

GÜNCEL

Resertifikasyon Açık Kitap Sınavlarına ATYK Öğrenim Yönetim Sistemi’nden (LMS) (Giriş) ulaşabilirsiniz.

Kurum Akreditasyon Başvuru Belgeleri:

  • Ek-1. Akreditasyon başvuru formu (İndir)
  • Ek-2. Kurum eğitim sorumlusu öz değerlendirme anketi (İndir)

Uzman Yeterlik I. Aşama Yazılı Sınavı (Başvuru)

Acil Tıp Uzmanlık Eğitim Kılavuzu (2. Baskı, 2021) (İndir)

Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi (Kabul: 03.05.2004, Değişiklik: 02.12.2022) (İndir)

Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı (TUKMOS) (11.09.2019) (İndir)

Acil Tıp Yeterlik Kurulunun Kuruluşu ve Tarihçesi (İndir)