ACİL TIP YETERLİK KURULU TARİHÇE

Acil Tıp Uzmanlığı, 30 Nisan 1993 tarih ve 21567 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yeni bir uzmanlık anadalı olarak kabul edilmiştir. Asistanlık eğitimi ise Nisan 1994’teki Tıpta Uzmanlık Sınavında ilan edilen kadrolara başlayan asistanlar ile İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlamıştır.

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD), 25 Mayıs 1995 tarihinde İzmir’de kurulmuş ve kurulduğu günden itibaren “Acil Tıp Uzmanlığı Komisyonu” altında acil tıp uzmanlık eğitiminin standartlarının belirlenmesi için çalışmalara başlamıştır. TATD, 1997 yılından itibaren acil tıp uzmanlığını Türk Tabipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDKK) (eski adı TTB-Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu) içinde temsil etmiş ve üyeleri TTB-UDEK başkanlığında aktif görevler almıştır.

İlki Şubat 1996’da olmak üzere 22 Mayıs 2002 tarihine kadar çeşitli illerde toplamda 5 kez Acil Tıp Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantıları düzenlenmiş ve o tarihlerde uzmanlık eğitimi verilen tüm anabilim dalları davet edilerek, acil tıp uzmanlık eğitiminin standardizasyonu için çok önemli adımlar atılmıştır.

TATD olarak yapılan çalışma ve toplantılar ışığında, ilk basımı Aralık 2000’de yapılan “Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi ve Acil Servislerin Standardizasyonu Taslağı”, 30 Kasım 2001 tarihinde İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapılan Türk Tabipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Toplantısında tüm uzmanlık dernekleri temsilcilerine şimdiye kadar hazırlanan ve TTB-UDEK’e gönderilen ilk kılavuz olarak sunulmuştur. TATD ATU komisyonu üyeleri, Enfeksiyon Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları gibi diğer branşların müfredat oluşturma çalışmalarına konuşmacı ve yardımcı olarak davet edilmişlerdir.

TTB-UDEK tarafından yürütülen yeterlik çalışmaları ve hazırlanan yeterlik yönerge taslağı ışığında TATD tarafından 2002 yılında Acil Tıp Uzmanlığı Yeterlik Kurulu çalışmaları başlamış ve 03 Mayıs 2004 tarihinde TATD 6. Dönem Yönetim Kurulu’nun 6. Olağan Toplantısında, toplantıya katılan Dr. Cem OKTAY (Başkan), Dr. Rıdvan ATİLLA, Dr. Yıldıray ÇETE, Dr. Oktay ERAY, Dr. İbrahim TÜRKÇÜER, Dr. Murat ERSEL, Gülten SUCU tarafından “Acil Tıp Yeterlik Kurulu (ATYK) Yönergesi” kabul edilmiştir. Dr. Yıldıray ÇETE, Dr. Oktay ERAY, Dr. Arzu DENİZBAŞI, Dr. Rıdvan ATİLLA, Dr. Murat PEKDEMİR, Dr. İbrahim İKİZCELİ, Dr. Cuma YILDIRIM Yeterlilik Geçici Kurulu’na seçilmiştir.

ATYK 1. Genel Kurulu 27 Kasım 2004 tarihinde İzmir’de yapılmıştır. ATYK Genel Kurulu ile Kurul ve Komisyon üyelikleri seçilmiştir.

Yeterlilik Yürütme Kurulu

1

Yıldıray ÇETE (Acil Tıp Yeterlilik Kurulu Başkanı)

2

Arzu DENİZBAŞI (Acil Tıp Yeterlilik Kurulu Başkan Yardımcısı)

3

Rıdvan ATİLLA

4

Cuma YILDIRIM

5

Ahmet DEMİRCAN

6

İbrahim İKİZCELİ

7

Mehtap BULUT

Yeterlilik Yürütme Kurulu Yedek Listesi

1

Oktay ERAY

2

Özgür KARCIOĞLU

3

Özlem GÜNEYSEL

4

Salim SATAR

5

Zeynep KEKEÇ

Eğitim Kurumlarını ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu

1

Özgür KARCIOĞLU

2

Levent AVŞAROĞLULLARI

3

Murat PEKDEMİR

4

Oktay ERAY

5

Zeynep KEKEÇ

Sınav Komisyonu

1

Sedat YANTURALI

2

Cem OKTAY

3

Nurullah GÜNAY

4

Özlem GÜNEYSEL

5

Arif Alper ÇEVİK

Denetleme Komisyonu

1

Cahfer GÜLOĞLU

2

Salim SATAR

3

Sedat YANTURALI

Denetleme Komisyonu Yedek Listesi

1

Murat PEKDEMİR

2

Levent AVŞAROĞLULLARI

3

Cem OKTAY

 

TATD Acil Tıp Uzmanlığı Komisyonunun yürüttüğü görevler bu tarihten itibaren “Acil Tıp Yeterlik Kurulu” olarak devam etmiştir.

Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi Kılavuzu Taslağının güncellenmesi çalışmaları başlamış ve “Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi Kılavuzu” 29.01.2007 tarihinde 1. baskı olarak yayınlamıştır.

Kurum ziyaretleri ve akreditasyon çalışmalarına 2005 yılında başlanmış, 2006 yılında nihai halini almış ve kurum ziyaretlerinin başlatılması aşamasına gelinmiştir. Yeterlik sınavı için sınavların içeriği ve soruların hazırlanmasına başlanmış ve önemli yollar kat edilmiştir.

Ancak, 2007 yılının sonlarında Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER), ikinci bir Acil Tıp Yeterlik Kurulu kurduğunu ilan etmiş ve Genel Kurul yapmaksızın Acil Tıp Yeterlik Kurul ve Komisyonlarını belirleyerek TTB-UDEK’e bildirmiştir. Bir anadalda tek ve özerk bir Yeterlik Kurulu olması gerektiği düşüncesi ile TTB-UDEK, başkanlarının hakemliğinde, her iki dernek Yönetim Kurulu temsilcilerini, 19.04.2008 tarihinde bir araya getirmiş ve bir protokol imzalanmıştır. 15.02.2014, 13.10.2014 ve 17.10.2015 tarihlerinde bir araya gelinse de, yeterlik kurulu çalışmaları birleştirilememiştir.

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) tarafından tanınan TTB-UDEK’in 02.03.2018 tarih ve UDEK/B.10 sayılı yazısı ile “Acil Tıp Uzmanlık Alanı”nı temsil eden Uzmanlık Derneği’nin “Türkiye Acil Tıp Derneği” olduğu kararını bildirmiş ve “Acil Tıp Uzmanlık Alanı Yeterlik Kurulu” çalışmalarına başlanmasını ve süreç hakkında kendilerine bilgi verilmesini rica etmiştir.

Ulusal Yeterlik Kurulu tarafından verilen yetki ile Acil Tıp Uzmanlığını temsil eden Acil Tıp Yeterlik Kurulu 2. Olağan Genel Kurulu, 08 Haziran 2018 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi R Salonu Sıhhiye, Ankara’da saat 13:00 ile 16:00 arasında yapılmıştır.

Yeterlik Genel Kuruluna, Acil Tıp Uzmanlık Anadalında profesör ve doçent unvanı bulunan veya en az 5 yıldır yardımcı doçent (doktor öğretim üyesi) veya başasistan olarak bir eğitim kurumunda çalışan tüm Acil Tıp kökenli öğretim üyeleri davet edilmiştir. İlerleyen dönemde Acil Tıp Uzmanlık Anadalında hem uzmanlık eğitiminin, hem de uzmanlık eğitimini tamamlamış ve acil tıp uzmanı olmaya hak kazanmış hekimlerimizin mezuniyet sonrası eğitimlerinin standardizasyonu ve yeterliğin belgelendirilmesi çalışmalarına ivmelenerek devam edilmesi kararı alınmış ve ATYK Kurul ve Komisyonları seçilmiştir.

Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu

1

Prof. Dr. Yıldıray ÇETE – Yürütme Kurulu Başkanı

2

Prof. Dr. Arzu DENİZBAŞI

3

Prof. Dr. Murat PEKDEMİR

4

Prof. Dr. Cüneyt AYRIK

5

Prof. Dr. Murat ERSEL

6

Prof. Dr. Sezgin SARIKAYA

7

Doç. Dr. Ayhan ÖZHASANEKLER

8

Doç. Dr. Bülent ERBİL

9

Doç. Dr. Özge DUMAN ATİLLA

ATYK Akreditasyon Komisyonu

1

Prof. Dr. Cuma YILDIRIM

2

Prof. Dr. Ersin AKSAY

3

Prof. Dr. Cemil KAVALCI

4

Doç. Dr. Ayfer KELEŞ

5

Doç. Dr. Özlem KÖKSAL

6

Doç. Dr. Haldun AKOĞLU

7

Doç. Dr. Engin Deniz ASLAN

8

Doç. Dr. Funda KARBEK AKARCA

9

Doç. Dr. N. Rana DİŞEL

ATYK Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

1

Prof. Dr. Süleyman TÜREDİ

2

Prof. Dr. İbrahim TÜRKÇÜER

3

Prof. Dr. Serkan YILMAZ

4

Prof. Dr. Murat ORAK

5

Prof. Dr. Aslıhan YÜRÜKTÜMEN ÜNAL

ATYK Sınav Komisyonu

1

Prof. Dr. Cem OKTAY

2

Prof. Dr. Arzu DENİZBAŞI

3

Doç. Dr. Nurdan ACAR

4

Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ATİLLA

5

Dr. Öğr. Üyesi Betül AKBUĞA ÖZEL

 

Genel Kurul sonrası Kurul ve Komisyonlar çalışmalarına hızlı bir şekilde başlamıştır.

Akreditasyon (Kurum ziyaretleri) başvurularını yapan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nın 23.10.2018 tarihinde ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nın 01.11.2018 tarihinde ziyaret edilmesi ile başlamıştır.

Acil Tıp Yeterlik Sınavı 1. Aşama – Yazılı Bilgi Değerlendirme Sınavı 09.11.2018 tarihinde saat 13:00-15:30 arasında Regnum Kayra Kongre Merkezi Antalya’da yapılmıştır.

Acil Tıp Yeterlik Sınavı 2. Aşama – Beceri Değerlendirme Sınavı 14.06.2019 tarihinde saat 09:00-12:00 arasında Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Simülasyon ve Eğitim Becerileri Laboratuarları’nda yapılmıştır.

Acil Tıp Yeterlik Kurulu çalışmaları Kurul ve Komisyon üyelerinin özverili çalışmaları ve tüm acil tıp hekimlerinin destekleri ile sürmektedir.

Saygılarımızla,

 

Acil Tıp Yeterlik Kurulu

09.09.2019

Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi