Resertifikasyon

Misyon:

Vizyon: Yeniden Belgelendirme (Resertifikasyon) Komisyonu Çalışma Yönergesi

Acil Tıp Yeterlik Belgesi Resertifikasyon Başvurusu için gerekli belgeler:

Lütfen başvurudan önce “ATYK Yeniden Belgelendirme Süreç Şemasını” indirip, inceleyiniz.

Başvuru Dilekçesi belge geçerlik son tarihinden sonra en geç 20 (yirmi) gün içinde info@aciltipyeterlik.org adresine de gönderilmelidir.

Yeterlik Belgesi için yeniden belgelendirme (resertifikasyon) başvurusu hakkında kısa bilgilendirme videosuna (Buradan) ulaşabilirsiniz

Resertifikasyon Açık Kitap Sınavlarına ATYK Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Resertifikasyon Komisyon Üyeleri: