Resertifikasyon

Misyon:

Vizyon: Yeniden Belgelendirme (Resertifikasyon) Komisyonu Çalışma Yönergesi

Acil Tıp Yeterlik Belgesi Resertifikasyon Başvurusu için gerekli belgeler:

Lütfen başvurudan önce “ATYK Yeniden Belgelendirme Süreç Şemasını” indirip, inceleyiniz.

Başvuru Dilekçesi belge geçerlik son tarihinden sonra en geç 20 (yirmi) gün içinde [email protected] adresine de gönderilmelidir.

Yeterlik Belgesi için yeniden belgelendirme (resertifikasyon) başvurusu hakkında kısa bilgilendirme videosuna (Buradan) ulaşabilirsiniz

Resertifikasyon Açık Kitap Sınavlarına ATYK Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Resertifikasyon Komisyon Üyeleri: