Acil Tıp Yeterlik Kılavuzu’nun 2. baskısı yayınlandı

Değerli Acil Tıp eğitimcileri, yöneticileri, uzmanları ve asistanları,

Acil Tıp uzmanlığının ülkemizde kabulünün yirmi sekizinci yılında, eğitim programları yöneticileri ve öğrencileri için faydalı bir kaynak olmasını temenni ettiğimiz “Acil Tıp Uzmanlık Eğitim Kılavuzu” nun ATYK 3. Dönem (2018-2021) Eğitim Programlarını Geliştirme komisyonu tarafından hazırlanan ikinci basımını sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) tarafından tanınan Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu (TTB-UDEK-UYEK), 02.03.2018 tarih ve UDEK/B.10 sayılı yazısı ile “Acil Tıp Uzmanlık Alanı” nı temsil eden tek uzmanlık derneğinin “TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ” olduğunu bildirmesi üzerine TATD bünyesinde kurulan “Acil Tıp Uzmanlık Alanı Yeterlik Kurulu” ara verdiği çalışmalarına tekrar başladı. Bu çalışmalarda ilk önemli aşama olan eğitim standartlarının belirlenmesi, daha sonra akreditasyon ve son olarak da sınav, ölçme, değerlendirme, belgelendirme aşamalarında önemli adımlar atıldı. Bugün yayınladığımız kılavuz bir uzmanlık alanındaki yeterlik değerlendirme sürecinin ilk aşamasıdır. Daha önceden ATYK’nın ilk yürütme kurulu tarafından 2007 yılında 1. basımı yapılan kılavuzun geçen yıllarda acil sağlık hizmet ve eğitim standartlarının gelişmesi ve değişmesi sonucunda güncellenmesi gerekli hale geldi.

Kazanılması gereken asgari bilgi, beceri ve tutumun farklı kurumlarda eğitim gören tüm uzmanlık öğrencilerine ulaştırılması ve ulusal bir standardizasyonun kazandırılması” ana hedefi doğrultusunda hazırladığımız bu kılavuzun ikinci basımında TUK’un kabul ettiği “Acil Tıp Uzmanlık Eğitim Çekirdek Müfredatı” temel alınarak öncelikle yetkinlik alanları tanımlandı. Bir Acil Tıp uzmanı için tanımlanan 6 temel yetkinlik alanı kapsamında yer alan her bir beceri için seviyelendirme yapıldı, kilometre taşları ve öğrenme çıktıları belirlendi. Bilgi, beceri ve tutum eğitimi başlıkları ayrı ayrı ele alınıp, içerik ve hedefler ortaya kondu.

Kılavuzun ikinci baskısının hazırlanmasında emeği geçen Prof. Dr. Yıldıray Çete başkanlığındaki ATYK 3. Dönem Yeterlik Kurulu üyelerine, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonunu üyeleri Prof. Dr. Aslıhan Ünal, Prof. Dr. Süleyman Türedi, Prof. Dr. Serkan Yılmaz, Prof. Dr. Murat Orak ve Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, komisyon dışından katkıda bulunan Dr. Elif Dilek Çakal, Dr. Süha Serin, Dr. Bahadır Çağlar, Dr. Okan Aydın ve kılavuzun son redaksiyon ve edisyonunda büyük emek veren ATYK Genel Sekreteri Doç. Dr. Özge Duman Atilla’ya teşekkürlerimizi sunarız.

Kılavuzun ücretsiz bir kopyasını indirebilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*