Genel Bilgiler

Türkiye’de Acil Tıp Uzmanlık eğitimini düzenleyen Acil Tıp Yeterlik Kurulu, Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu tarafından ve dernek genel kurulu onayı ile bilimsel olarak özerk, kar amacı gütmeyen bir belgelendirme ve akreditasyon (eşyetkilendirme) kurulu olarak 03 Mayıs 2004 tarihinde kuruldu.

Ulusal Yeterlik Kurulu’nun verdiği yetki ile 08 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da yapılan Genel Kurulun sonrasında görevlendirilen Acil Tıp Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu tarafından ilk sınav 09 Kasım 2018 tarihinde yapıldı.

Acil Tıp Yeterlik Sınavı, Sınav Komisyonu tarafından Acil Tıp Uzmanlık alanında toplumun en nitelikli sağlık hizmeti alması ve bu amaçla gerek uzmanlık eğitimi ve gerekse uzmanlık sonrası uzman hekimlerin öğrenme ve sürekli mesleksel gelişim süreçlerine yön vermek amacı ile yapılmaktadır. Acil Tıp Yeterlik Sınavı, Sınav Komisyonu tarafından geçerlik ve güvenilirliği en üst düzeye çıkacak şekilde yapılandırılmakta ve denetlenmektedir.

Acil Tıp Yeterlik Sınavı iki aşamadan oluşmaktadır. Sınavın 1. Aşaması (Yazılı Sınav Aşaması) “Çoktan Seçmeli Sorular”dan, 2. Aşaması (Uygulama Sınavı Aşaması) “Yapılandırılmış Klinik Sınav” ve “Yapılandırılmış Sözlü Sınav”ı içermektedir. Sınav Acil Tıp Uzmanlık alanının gerektirdiği tüm yetkinlikleri (bilgi, beceri ve tutum) ve ulusal Acil Tıp uzmanlık eğitim programında belirtilen hedefleri kapsayacak, uzmanlık alanında tanımlanmış öğrenme hedeflerini karşılayacak nitelikte hazırlanır. Konular ve kavramlar önemleri oranında yer alır, sorular dengeli bir biçimde dağıtılır; bilgi ölçen sınavlarda sorular öğrenme sürecinde bilginin anımsanmasından üst düzey zihinsel etkinliklere doğru değişik düzeylerde hazırlanır, veri yorumu veya problem çözme sorularına ağırlık verilir; beceri sınavlarında alandaki tipik ve kritik hedefler yer alır.

Acil Tıp Yeterlik Sınavı, Türk Tabipleri Birliği Ulusal Yeterlik Kurulu (TTB-UYEK) tarafından yetkilendirilen Acil Tıp Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu tarafından TTB-UYEK standartları ile Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (The European Union of Medical Specialists [Union Européenne des Médecins Spécialistes – UEMS] “UEMS 2015.16 – UEMS CESMA – Guideline for Organisation of European Postgraduate Medical Assessments” kılavuzuna uygun şekilde hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Acil Tıp Yeterlik Sınavının hiçbir aşaması için ücret talep edilmemektedir.

Acil Tıp Yeterlik Sınavı iki aşamadan oluşmaktadır:
• 1. Aşama – Yazılı Bilgi Değerlendirme (Kuramsal) Sınavı Aşaması
• 2. Aşama – Beceri Değerlendirme (Uygulama) Sınavı Aşaması

Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir. Ayrıca TTB-UYEK Yürütme Kuruluna sınav sonuçları hakkında (sınavdan geçen adayların kimlik bilgileri, katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) bilgi verilir.

Acil Tıp Yeterlik Sınavının her iki aşamasında başarılı olanlara “Acil Tıp Yeterlik Belgesi” verilir.

Yeterlik Belgesinin geçerliliği süresi 10 (on) yıldır. 10 (on) yılın sonunda yeniden belgelendirme sınavına girilmelidir.

Acil Tıp Yeterlik Sınavı hakkında daha detaylı bilgi almak için “Acil Tıp Yeterlik Yönergesi”ne bakabilir veya ATYK.Sinav@gmail.com e-posta adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz?

Acil Tıp Yeterlik Sınavı’na gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Acil Tıp Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu

Sınava Kimler Başvurabilir?
Türkiye’de Acil Tıp Uzmanı olarak çalışabilir belgesine sahip tüm Acil Tıp Uzmanları, Acil Tıp Yeterlik
Sınavı’na katılma hakkına sahiptir. Son yıl Acil Tıp Uzmanlık Öğrencileri ise sınavın 1. Aşaması olan
Yazılı Sınava katılabilirler. Sınavın 2. Aşamasına (Uygulama Sınavı Aşaması) yazılı sınavda başarılı
olmuş Acil Tıp Uzmanları katılabilirler.

Sınava Nasıl Başvurulur?
Acil Tıp Yeterlik Sınavının 1. Aşamasına girebilmek için, İlan edilen sınav tarihinden en geç 2 gün
önce, Acil Tıp Yeterlik Sınavı Yazılı Sınav Aşaması Başvuru Formu eksiksiz doldurularak ve istenen
belgelerin eklenerek ATYK.Sinav@gmail.com adresine e-posta yolu gönderilmek koşulu ile başvuru
yapılabilir.

Sınava Girebilmek İçin İstenen Ek Belgeler Nelerdir?
• Acil Tıp Uzmanlık Belgesi fotokopisi
• Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (e-devlet’ten alınan)
• Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminin son yılında olduğunu belgeleyen Kurum Yöneticisi veya Eğitim
Sorumlusu tarafından imzalanmış belge (Tıpta uzmanlık öğrencileri için)

Güncel Sınav Duyurusu

Değerli Meslektaşlarımız,

Ulusal Yeterlik Kurulu’nun verdiği yetki ile Acil Tıp Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu tarafından düzenlenecek olan 2021 yılı sınav takviminde değişiklik yapılmıştır. 2021 yılı Güz Dönemi 1. Aşama Bilgi Değerlendirme Sınavı 24 Kasım 2021 tarihinde yapılacaktır. Yazılı sınava tüm acil tıp uzmanları ile acil tıp uzmanlık eğitiminin son yılında olan tıpta uzmanlık öğrencileri katılabilecektir.  Sınava katılmak isteyen meslektaşlarımızın gerekli belgelerle Acil Tıp Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu’na e-posta göndererek (ATYK.Sinav@gmail.com) başvurmaları gerekmektedir. Acil Tıp Yeterlik Sınavı hakkında detaylı bilgiye www.aciltipyeterlik.org adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Acil Tıp Yeterlik Kurulu

Sınav Komisyonu adına

Prof. Dr. Cem Oktay

 

Acil Tıp Yeterlik Sınavı 1. Aşama- Yazılı Güz Dönemi

Sınav tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba

Sınav Saati: 13:00-15:30

Sınav Yeri: Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya (Sınav merkezleri daha sonra duyurulacaktır)

Son Başvuru Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 12.00

 

Başvuru için gerekli belgeler

  1. Acil Tıp Yeterlik Sınavı Yazılı Sınav Başvuru Formu
  2. Ek belgeler
  • Acil Tıp Uzmanlık Belgesi fotokopisi
  • Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (e-devlet’ten alınan)
  • Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminin son yılında olduğunu belgeleyen Kurum Yöneticisi veya Eğitim Sorumlusu tarafından imzalanmış belge (Tıpta uzmanlık öğrencileri için)

Sınav Arşivi

1. 2018 Güz Dönemi Acil Tıp Yeterlik Sınavı 1. Aşama – Yazılı Bilgi Değerlendirme Sınavı

a. Duyuru

b. Poster

c. Rapor


2. 2019 Bahar Dönemi Acil Tıp Yeterlik Sınavı 2. Aşama – Beceri Değerlendirme Sınavı

a. Rapor


3. 2019 Güz Dönemi Acil Tıp Yeterlik Sınavı 1. Aşama – Yazılı Bilgi Değerlendirme Sınavı

a. Duyuru

b. Poster

c. Rapor


4. 2021 Bahar Dönemi Acil Tıp Yeterlik Sınavı 1. Aşama – Yazılı Bilgi Değerlendirme Sınavı

a. Duyuru

b. Rapor